Icons

Program

Aktuálny program konferencie

Informácie o medzinárodnej vedeckej konferencii o dopravnej psychológii vrátane aktuálneho programu.

Čítať ďalej

Icons

Kedy a kde

Transport Ψ Trends 2014

Bernolákova ul., Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA 19.6.-20.6.2014

Icons

Galéria

Fotografie z konferencií

Tu si budete môcť pozrieť fotky z minuloročnej a z pripravovanej konferencie.

Pozrieť galériu

Icons

Registrácia

Zúčastnite sa konferencie

Formulár registrácie záväznej účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii o dopravnej psychológii.

Zaregistrovať sa

Vedecká konferencia

Tretia medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológii
icon

Vážení kolegovia,

od ostatnej medzinárodnej konferencie o dopravnej psychológii uplynuli dva roky. Môžeme konštatovať , že v dopravnej psychológii sme sa posunuli o veľký krok vpred. V legislatíve sa nám podarilo presadiť viaceré zmeny, ktoré dávajú väčší priestor tým psychológom, ktorí to s dopravnou psychológiou myslia vážne. I keď na medzinárodnom poli má slovenská dopravná psychológia veľmi dobrý zvuk, na domácom kolbišti máme ešte stále veľké rezervy. Dopravná psychológia potrebuje odborne zdatných jedincov, ktorí vytvárajú viacúčelové psychologické pracoviská. Rozvoj dopravnej psychológie je pochopiteľne determinovaný spoločenskou objednávkou, neznamená to však , že máme sa správať ako za čias tzv. divokej privatizácie a trhovú výhodu získavať znehodnotenými cenami psychologickej práce. III. vedecká konferencia o dopravnej psychológii ponúka dve základné témy, ktoré sú na Slovensku aktuálne a to , psychodiagnostika vodičov a odborné poradenstvo pre vodičov. Konferencia sa bude snažiť zmapovať aktuálny stav aký je Slovensku v tejto oblasti , ale zároveň ponúkne aj pohľad zahraničných kolegov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Verím, že aj táto konferencia nás posunie k väčšej jednote všetkých psychológov

PhDr. Karol Kleinmann,

Prezident konferencie

Partneri

Transport Ψ Trends 2014

Najnovšie správy

Aktuálne informácie | transportpsychology blog

3. medzinárodná vedecká konferencia o dopravnej psychológiiBanská Bystrica, 19.6.- 20.6.2014

O ďalších podrobnostiach a zmenách týkajúcich sa konferencie Vás budeme priebežne informovať na tejto stránke. Takisto Vám čoskoro oznámime presné miesto konania konferencie.

Čítať ďalej | 1 Comment